kk group
შპს  "ლედი XXI"
3 იანვარი 2012
შპს "ლედი XXI"

2012 წლიდან კომპანია საბუღალტრო მომსახურებას უწევს შპს "ლედი XXI-ს", რომლის საქმიანობის სფეროა საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.

ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი
USD3.3044
EUR4.0228
GBP4.5138
RUB4.4121