kk group
შპს "ეიემჯი პრინტინგ კომპანი"
6 მარტი 2012
შპს "ეიემჯი პრინტინგ კომპანი"

2012 წლიდან კომპანია საბუღალტრო მომსახურებას უწევს შპს "ეიემჯი პრინტინგ კომპანის", რომელიც ეწევა პოლიგრაფიულ საქმიანობას.

ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი
USD3.3044
EUR4.0228
GBP4.5138
RUB4.4121